Obezbedjivanje magacinskog prostora za skladištenje selidbenih stvari je obavezna delatnost u našem poslu i nosi sa sobom veliku odgovornost.

Potreba za magacinom se javlja uglavnomu u toku kupoprodaje stana ili kuće, gde se stvari skladište u magacinu dok se ne kupi željeni objekat. Takodje, potreba se javlja prilikom renoviranja objekta kada postoji potreba da se iz stana iznesu sve stvari radi lakšeg i bržeg renoviranja. U ovakvim situacijama skladištenje uobičajeno traje oko tri meseca. Ako se zna tačan datum završetka renoviranja, postoji mogućnost plaćanja magacina na dnevnom nivou, što može da ispadne jeftinije.

Izdajemo magacine različitih kvadratura na četiri lokacije:

Novi Beograd
Zemun
Galenika
A blok

Svako skladištenje selidbenih stvari ili robe zauzima različitu kubikažu magacina, pa samim tim i cena skladištenja varira. Potrudili smo se da Vam damo nekoliko primera skladištenja nameštaja i pokućstva za različite kvadrature stanova. Cene su na bazi izdavanja na mesec dana

Magacin se može izdavati na neograničen period. Takodje, ako ste uvereni da nećete skladištiti stvari duže od mesec dana možete plaća